Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0097(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0037/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0037/2008

Keskustelut :

PV 20/05/2008 - 13
CRE 20/05/2008 - 13

Äänestykset :

PV 21/05/2008 - 5.6
CRE 21/05/2008 - 5.6
PV 05/06/2008 - 6.9
CRE 05/06/2008 - 6.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0249

Pöytäkirja
Torstai 5. kesäkuuta 2008 - Bryssel

6.9. Linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevat yhteiset säännöt (uudelleenlaadittu) ***I (äänestys)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä (uudelleenlaadittu) [KOM(2007)0264 - C6-0147/2007 - 2007/0097(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Mathieu Grosch (A6-0037/2008)

Keskustelu käytiin 20.5.2008 (istunnon pöytäkirja 20.5.2008, kohta 13).

Äänestystä lykättiin 21.5.2008 työjärjestyksen 170 artiklan mukaisesti (istunnon pöytäkirja 21.5.2008, kohta 5.6).

Hannes Swoboda käytti puheenvuoron PSE-ryhmän puolesta tästä mietinnöstä.

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2008)0249)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0249)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

Mathieu Grosch (esittelijä) ilmoitti, että tarkistuksen 31 englanninkielinen versio oli oikea.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö