Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0097(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0037/2008

Ingivna texter :

A6-0037/2008

Debatter :

PV 20/05/2008 - 13
CRE 20/05/2008 - 13

Omröstningar :

PV 21/05/2008 - 5.6
CRE 21/05/2008 - 5.6
PV 05/06/2008 - 6.9
CRE 05/06/2008 - 6.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0249

Protokoll
Torsdagen den 5 juni 2008 - Bryssel

6.9. Gemensamma regler för tillträde till marknaden för busstransporter (omarbetning) ***I (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler för tillträde till marknaden för busstransporter (omarbetning) [KOM(2007)0264 - C6-0147/2007 - 2007/0097(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Mathieu Grosch (A6-0037/2008)

Debatten hölls den 20.05.2008 (punkt 13 i protokollet av den 20.05.2008).

Omröstningen om betänkandet hade skjutits upp den 21.05.2008 i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen (punkt 5.6 i protokollet av den 21.05.2008).

Talare: Hannes Swoboda för PSE-gruppen yttrade sig om detta betänkande.

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2008)0249)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2008)0249)

Inlägg om omröstningen:

Mathieu Grosch (föredragande) påpekade att det var den engelska versionen av ändringsförslag 31 som var giltig.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy