Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0102(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0067/2008

Ingivna texter :

A6-0067/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 05/06/2008 - 6.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0251

Protokoll
Torsdagen den 5 juni 2008 - Bryssel

6.11. Förbud mot användning av vissa ämnen med hormonell eller tyreostatisk verkan samt av ß-agonister vid animalieproduktion ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 96/22/EG om förbud mot användning av vissa ämnen med hormonell eller tyreostatisk verkan samt av ß-agonister vid animalieproduktion [KOM(2007)0292 - C6-0154/2007 - 2007/0102(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Karin Scheele (A6-0067/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2008)0251)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2008)0251)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy