Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0289(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0200/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0200/2008

Συζήτηση :

PV 04/06/2008 - 22
CRE 04/06/2008 - 22

Ψηφοφορία :

PV 05/06/2008 - 6.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0252

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 5 Ιουνίου 2008 - Βρυξέλλες

6.12. Γενικευμένες δασμολογικές προτιμήσεις για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως την 31η Δεκεμβρίου 2011 * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως την 31η Δεκεμβρίου 2011 και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 552/97, αριθ. 1933/2006 και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 964/2007 και αριθ. 1100/2006 της Επιτροπής [COM(2007)0857 - C6-0051/2008 - 2007/0289(CNS)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Helmuth Markov (A6-0200/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0252)

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0252)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0252)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου