Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 5 юни 2008 г. - Брюксел

9. Обяснениe на вот
Пълни стенографски протоколи

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения, по смисъла на член 163, параграф 3 от Правилника за дейността, се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Положението в Грузия - RC-B6-0278/2008: Tunne Kelam, Sylwester Chruszcz

Предстояща среща на високо равнище ЕС-САЩ на 10 юни 2008 г. - RC-B6-0277/2008: Tunne Kelam, Frank Vanhecke, Mario Borghezio

Доклад Donato Tommaso Veraldi - A6-0182/2008: Neil Parish, Astrid Lulling, Jörg Leichtfried, Czesław Adam Siekierski

Доклад Jacek Saryusz-Wolski - A6-0189/2008: Czesław Adam Siekierski

Доклад Reimer Böge - A6-0205/2008: Margaritis Schinas

Правна информация - Политика за поверителност