Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 5 Ιουνίου 2008 - Βρυξέλλες

9. Αιτιολογήσεις ψήφου
CRE

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Επιδείνωση της κατάστασης στη Γεωργία - RC-B6-0278/2008: Tunne Kelam, Sylwester Chruszcz

Διάσκεψη κορυφής ΕΕ/HΠA - RC-B6-0277/2008: Tunne Kelam, Frank Vanhecke, Mario Borghezio

Έκθεση Donato Tommaso Veraldi - A6-0182/2008: Neil Parish, Astrid Lulling, Jörg Leichtfried, Czesław Adam Siekierski

Έκθεση Jacek Saryusz-Wolski - A6-0189/2008: Czesław Adam Siekierski

Έκθεση Reimer Böge - A6-0205/2008: Μαργαρίτης Σχοινάς

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου