Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 5 czerwca 2008 r. - Bruksela

9. Wyjaśnienia dotyczące głosowania
Pełne sprawozdanie

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pogorszenie się sytuacji w Gruzji - RC-B6-0278/2008: Tunne Kelam, Sylwester Chruszcz

Szczyt UE/Stany Zjednoczone - RC-B6-0277/2008: Tunne Kelam, Frank Vanhecke, Mario Borghezio

Sprawozdanie Donato Tommaso Veraldiego - A6-0182/2008: Neil Parish, Astrid Lulling, Jörg Leichtfried, Czesław Adam Siekierski

Sprawozdanie Jacka Saryusza-Wolskiego - A6-0189/2008: Czesław Adam Siekierski

Sprawozdanie Reimera Böge - A6-0205/2008: Margaritis Schinas

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności