Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 5 iunie 2008 - Bruxelles

9. Explicaţii privind votul
Stenograma

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 163 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Deteriorarea situaţiei în Georgia - RC-B6-0278/2008: Tunne Kelam, Sylwester Chruszcz

Reuniunea la nivel înalt UE/SUA - RC-B6-0277/2008: Tunne Kelam, Frank Vanhecke, Mario Borghezio

Raport Donato Tommaso Veraldi - A6-0182/2008: Neil Parish, Astrid Lulling, Jörg Leichtfried, Czesław Adam Siekierski

Raport Jacek Saryusz-Wolski - A6-0189/2008: Czesław Adam Siekierski

Raport Reimer Böge - A6-0205/2008: Margaritis Schinas

Aviz juridic - Politica de confidențialitate