Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 5. júna 2008 - Brusel

9. Vysvetlenia hlasovania
Doslovný zápis

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 163 ods. 3 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Zhoršenie situácie v Gruzínsku - RC-B6-0278/2008: Tunne Kelam, Sylwester Chruszcz

Samit EÚ/USA - RC-B6-0277/2008: Tunne Kelam, Frank Vanhecke, Mario Borghezio

Správa: Donato Tommaso Veraldi - A6-0182/2008: Neil Parish, Astrid Lulling, Jörg Leichtfried, Czesław Adam Siekierski

Správa: Jacek Saryusz-Wolski - A6-0189/2008: Czesław Adam Siekierski

Správa: Reimer Böge - A6-0205/2008: Margaritis Schinas

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia