Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Четвъртък, 5 юни 2008 г. - Брюксел
 1.Откриване на заседанието
 2.Барселонски процес: Съюз за Средиземноморието (разискване)
 3.Премахване на дискриминацията при определяне на транспортните тарифи ***I (разискване)
 4.Одобряване на протокола от предишното заседание
 5.Искане за снемане на парламентарен имунитет
 6.Време за гласуване
  
6.1.Специфични мерки в областта на земеделието по отношение на малките острови в Егейско море * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.2.Проект на коригиращ бюджет № 3/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 година (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.3.Проект на коригиращ бюджет № 4/2008 на Европейския съюз за финансовата 2008 година (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.4.Мрежа от звена за контакт срещу корупцията * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.5.Система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.6.Опазване на уязвимите екосистеми в открито море * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.7.Правила и процедури за внос и износ за осъществяване на търговската политика (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.8.Mобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (гласуване)
  
6.9.Установяване на общи правила за достъп до пазара на автобусни услуги (преработка) ***I (гласуване)
  
6.10.Премахване на дискриминацията при определяне на транспортните тарифи ***I (гласуване)
  
6.11.Изменение на Директива 96/22/ЕО на Съвета относно забрана на употребата на определени субстанции с хормонално или тиреостатично действие и на бета-агонисти в животновъдството ***I (гласуване)
  
6.12.Прилагане на схема на общи тарифни преференции * (гласуване)
  
6.13.Положението в Грузия (гласуване)
  
6.14.Годишен доклад за 2006 г. за ОВППС (гласуване)
  
6.15.Европейската стратегия за сигурност и Европейската политика за сигурност и отбрана (ЕПСО) (гласуване)
  
6.16.Предстояща среща на високо равнище ЕС-САЩ на 10 юни 2008 г. (гласуване)
  
6.17.Барселонски процес: Съюз за Средиземноморието (гласуване)
  
6.18.Бъдещето на младите земеделски производители (гласуване)
  
6.19.Съвместна парламентарна асамблея на страните от АКТБ-ЕС - 2007 г. (гласуване)
  
6.20.Секторно проучване относно банкирането на дребно (гласуване)
  
6.21.Финансови услуги на дребно на единния пазар (гласуване)
 7.Състав на комисиите и делегациите
 8.Състав на политическите групи
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Внесени документи
 12.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 13.График на следващите заседания
 14.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (178 kb) Присъствен списък (60 kb)       
 
Протокол (120 kb) Присъствен списък (23 kb) Резултати от гласувания (544 kb) Резултати от поименно гласуване (1864 kb) 
 
Протокол (212 kb) Присъствен списък (70 kb) Резултати от гласувания (209 kb) Резултати от поименно гласуване (560 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност