Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Štvrtok, 5. júna 2008 - Brusel
 1.Otvorenie rokovania
 2.Barcelonský proces: Stredomorská únia (rozprava)
 3.Hygiena potravín ***I (rozprava)
 4.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 5.Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity
 6.Hlasovanie
  
6.1.Osobitné opatrenia pre poľnohospodárstvo v prospech menších ostrovov v Egejskom mori * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.2.Návrh opravného rozpočtu č. 3/2008 (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.3.Návrh opravného rozpočtu č. 4/2008 (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.4.Sieť kontaktných osôb na boj proti korupcii * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.5.Systém Spoločenstva proti nezákonnému, neohlásenému a neregulovanému rybolovu * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.6.Ochrana citlivých morských ekosystémov * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.7.Zabezpečenie uplatňovania obchodnej politiky prostredníctvom účinných dovozných a vývozných pravidiel a postupov (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.8.Mobilizácia Fondu solidarity EÚ (hlasovanie)
  
6.9.Prístup na trh autokarovej a autobusovej dopravy (prepracované znenie) ***I (hlasovanie)
  
6.10.Hygiena potravín ***I (hlasovanie)
  
6.11.Zákaz používania určitých látok s hormonálnym alebo tyrostatickým účinkom a beta-agonistov pri chove dobytka ***I (hlasovanie)
  
6.12.Všeobecné colné preferencie na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2011 * (hlasovanie)
  
6.13.Zhoršenie situácie v Gruzínsku (hlasovanie)
  
6.14.Výročná správa za rok 2006 o SZBP (hlasovanie)
  
6.15.Európska bezpečnostná stratégia a Európska bezpečnostná a obranná politika (hlasovanie)
  
6.16.Samit EÚ/USA (hlasovanie)
  
6.17.Barcelonský proces: Stredomorská únia (hlasovanie)
  
6.18.Budúcnosť mladých poľnohospodárov v rámci súčasnej reformy SPP (hlasovanie)
  
6.19.Práca Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ v roku 2007 (hlasovanie)
  
6.20.Hospodárska súťaž: vyšetrovanie v odvetví retailového bankovníctva (hlasovanie)
  
6.21.Zelená kniha o retailových finančných službách na jednotnom trhu (hlasovanie)
 7.Zloženie výborov a delegácií
 8.Zloženie politických skupín
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Predložené dokumenty
 12.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 13.Termíny nasledujúcich rokovaní
 14.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (155 kb) Prezenčná listina (59 kb)       
 
Zápisnica (110 kb) Prezenčná listina (23 kb) Výsledky hlasovania (519 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1855 kb) 
 
Zápisnica (195 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovania (186 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (548 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia