Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 16 юни 2008 г. - Страсбург

2. Декларации на председателството
Пълни стенографски протоколи

Référendum en Irlande sur le traité de réforme

Председателят направи следната декларация:

«Резултатът от референдума от 12 юни 2008 г. в Ирландия поставя Европейския съюз пред едно от най-трудните предизвикателства в неговата история. Подписаният в Лисабон Договор за реформа се основава се на Конституционния договор, изготвен от една открито заседаваща конвенция, в която участваха членове на националните парламент и на ЕП, и дава на Европейския съюз повече демокрация, по-голяма способност за действие и повече прозрачност. Той засилва ролята на Парламента, дава повече отговорности на националните парламенти в определянето на европейските политики, предоставя на европейските граждани правото на инициатива по отношение на европейските институции и гарантира автономията на местното самоуправление. Договорът от Лисабон е отговор на критиките, изразени от гражданите, по повод пропуските на Европейския съюз. Този договор приближава Европейския съюз до неговите граждани. Ние трябва да заявим недвусмислено, че прилагането на Договора за реформа е абсолютно необходимо, за да може Европейският съюз да защитава своите ценности и интереси в XXI-ви век. Без реформите, предвидени от Договора от Лисабон, присъединяването на нови държави към Европейския съюз е немислимо. Ние призоваваме срещата на върха на ЕС в четвъртък и петък в Брюксел да предприеме всички необходими мерки, за да направи Договора за реформа действителност.

Процесът на ратифициране трябва да продължи безпрепятствено. Ние приканваме ирландското правителство да представи предложения, които да ни позволят да преодолеем заедно този труден момент за европейската политика. Европейският парламент има твърдата воля да се изправи срещу тези предизвикателства и ще положи всички усилия в тази посока. Ние очакваме същото и от Европейската комисия, както и от всички правителства на държавите-членки на Европейския съюз. Ние очакваме също така Европейският парламент да участва тясно в работата по този въпрос. Нашата цел остава влизането в сила на Договора от Лисабон преди изборите за Европейски парламент през юни 2009 г. Доколкото имам вашето съгласие, това ще бъдат принципите, които възнамерявам да представя решително пред Европейския съвет на 19 и 20 юни в Брюксел.»

Положението в Близкия изток

Председателят, по искане на Председателския съвет, направи след това декларация по повод приключването на доклада, изготвен от делегацията на работната група за Близкия изток, която посети Израел и Палестина от 30 май до 2 юни 2008 г.

Правна информация - Политика за поверителност