Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 16. června 2008 - Štrasburk

2. Prohlášení předsednictví
Doslovné záznamy

Referendum o Lisabonské smlouvě v Irsku

Předseda učinil následující prohlášení:

„Výsledek referenda, které se v Irsku konalo dne 12. června 2008, staví Evropskou unii před jeden z nejobtížnějších úkolů v její historii. Lisabonská reformní smlouva vychází z Ústavní smlouvy, kterou vypracoval Konvent během svých veřejných schůzí, na kterých se setkávali poslanci národních parlamentů a Evropského parlamentu, a zaručuje Evropské unii více demokracie, větší schopnost jednat a více transparentnosti. Posiluje úlohu Evropského parlamentu, dává národním parlamentům větší odpovědnost za směřování evropské politiky, dává občanům Evropské unie právo podnětu ve vztahu k orgánům a institucím Evropské unie a zaručuje místní samosprávu. Lisabonská smlouva je odpovědí na kritiku, již vznesli evropští občané vůči nedostatkům Evropské unie. Tato smlouva přibližuje Evropskou unii jejím občanům. Musíme dostatečně vysvětlit, že přijetí Lisabonské smlouvy je naprosto nezbytné, aby mohla Evropská unie chránit své hodnoty a zájmy v 21. století. Bez reforem, jež umožňuje Lisabonská smlouva, je přistoupení dalších zemí k Evropské unii těžko představitelné. Vyzýváme proto vrcholnou schůzku, která se bude konat ve čtvrtek a v pátek v Bruselu, aby podnikla nezbytné kroky pro uskutečnění reformní smlouvy.

Proces ratifikace musí bezpodmínečně pokračovat. Vyzýváme rovněž irskou vládu, aby předložila návrhy, jak lze společně překonat tuto obtížnou etapu evropské politiky. Evropský parlament věnuje tomuto problému veškerou svou energii a je připraven učinit vše nezbytné proto, aby jej vyřešil. Stejný přístup očekáváme od Evropské komise a vlád všech členských států Evropské unie. Rovněž očekáváme, že Evropský parlament bude plně zapojen do činností v této oblasti. Naším cílem je i nadále to, aby Lisabonská smlouva vstoupila v platnost před volbami do Evropského parlamentu v červnu 2009. Pokud s tímto souhlasíte, předložím tyto zásady k úvaze na zasedání Evropské rady, které se bude konat ve dnech 19.–20. června v Bruselu.“

Situace na Blízkém východě

Předseda na žádost Konference předsedů učinil prohlášení o závěrech zprávy, kterou vypracovala delegace pracovní skupiny pro Blízký východ, jež navštívila Izrael a Palestinu ve dnech 30. května až 2. června 2008.

Právní upozornění - Ochrana soukromí