Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 16. juni 2008 - Strasbourg

2. Erklæringer fra formanden
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Folkeafstemning i Irland om reformtraktaten

Formanden afgav følgende erklæring:

«Resultatet af folkeafstemningen i Irland den 12. juni 2008 stiller EU over for en af de største udfordringer i Unionens historie. Reformtraktaten fra Lissabon har sit udspring i den forfatningstraktat, der blev udarbejdet af et konvent, hvis møder var offentligt tilgængelige, og som var sammensat af medlemmer af både de nationale parlamenter og Europa-Parlamentet. Denne reformtraktat gør EU mere demokratisk, mere handlekraftigt og øger gennemsigtigheden. Den styrker Europa-Parlamentet, giver de nationale parlamenter større ansvar ved udformningen af Europapolitikken, giver borgerne mulighed for gennem borgerinitiativer at få EU til at handle og garanterer det lokale selvstyre. Lissabontraktaten er svaret på borgernes kritik af EU's mangler. Denne traktat bringer EU tættere på borgerne. Der må ikke herske nogen tvivl om, at det er absolut nødvendigt at få gennemført denne reformtraktat, hvis EU skal have mulighed for at forsvare sine værdier og interesser i det 21. århundrede. Uden de reformer, som Lissabontraktaten åbner op for, er det vanskeligt at forestille sig, at EU kan optage flere nye lande. Vi opfordrer til, at der på EU-topmødet den kommende torsdag og fredag i Bruxelles træffes de foranstaltninger, der er nødvendige for at gøre reformtraktaten til en realitet.

Ratificeringsprocessen må fortsættes uden forbehold. Vi opfordrer den irske regering til at forelægge forslag om, hvordan vi i fællesskab kan komme igennem denne vanskelige fase i europæisk politik. Europa-Parlamentet vil fuldt ud engagere sig i at overvinde disse udfordringer. Vi forventer, at Kommissionen og samtlige regeringer i EU-medlemsstaterne gør en tilsvarende indsats. Vi forventer ligeledes, at Europa-Parlamentet i fuld udstrækning inddrages i dette arbejde. Det er fortsat vores målsætning, at Lissabontraktaten skal træde i kraft inden valget til Europa-Parlamentet i juni 2009. Hvis medlemmerne er indforstået, vil jeg med beslutsomhed fremføre disse principielle synspunkter for Det Europæiske Råd på mødet den 19. og 20. juni i Bruxelles.

Situationen i Mellemøsten

Formanden afgav endvidere efter anmodning fra Formandskonferencen en erklæring om konklusionerne i en rapport udfærdiget af delegationen fra arbejdsgruppen om Mellemøsten, der havde besøgt Israel og Palæstina fra den 30. maj til den 2. juni 2008.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik