Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 16. juuni 2008 - Strasbourg

2. Presidentuuri avaldused
CRE

Reformilepingu rahvahääletus Iirimaal

Parlamendi president tegi järgmise avalduse:

„Iirimaal 12. juunil 2008 toimunud rahvahääletuse tulemus seab Euroopa Liidu ette ühe kõige keerulisema väljakutse tema ajaloos. Lissaboni reformileping, mis lähtub põhiseaduse lepingust, mille koostas riikide parlamentide ja Euroopa Parlamendi liikmetest koosnenud ja avatud töömeetodit kasutanud konvent, lisab Euroopa Liidule demokraatiat, tegutsemisvõimet ja läbipaistvust. Leping tugevdab Euroopa Parlamenti, suurendab liikmesriikide parlamentide vastutust Euroopa poliitika suuna kindlaksmääramisel, annab Euroopa Liidu kodanikele algatusõiguse Euroopa institutsioonide ees ja kindlustab kohalikku omavalitsust. Lissaboni leping on vastus kriitikale, mida kodanikud on Euroopa Liidu puuduste suhtes väljendanud. See leping toob Euroopa Liidu kodanikele lähemale. Me ei tohi jätta kahtlust, et reformilepingu vastuvõtmine on hädavajalik, et Euroopa Liit suudaks oma väärtusi ja huvisid 21. sajandil kaitsta. Lissaboni lepingust tulenevate reformideta on peaaegu mõeldamatu uute riikide ühinemine Euroopa Liiduga. Kutsume neljapäeval ja reedel Brüsselis kogunevat ELi tippkohtumist rakendama kõiki vajalikke abinõusid, et muuta reformileping tegelikkuseks.

Lepingu ratifitseerimine peab igal juhul jätkuma. Kutsume Iirimaa valitsust üles esitama omalt poolt ettepanekuid, kuidas sellest Euroopa poliitika jaoks raskest etapist ühiselt edasi liikuda. Euroopa Parlament rakendab kogu oma energia ja pühendumuse nendele probleemidele lahenduse leidmisele. Ootame sedasama Euroopa Komisjonilt ja Euroopa Liidu kõikide liikmesriikide valitsustelt. Samuti ootame, et Euroopa Parlament kaasataks igakülgselt sellesse töösse. Meie eesmärgiks jääb Lissaboni lepingu jõustumine enne Euroopa Parlamendi valimisi 2009. aasta juunis. Teie nõusolekul esitan need põhimõtted otsustavalt Euroopa Ülemkogul 19. ja 20. juunil Brüsselis.“

Olukord Lähis-Idas

Seejärel tegi president esimeeste konverentsi taotlusel avalduse 30. maist kuni 2. juunini 2008 Iisraelis ja Palestiinas viibinud Lähis-Ida töörühma delegatsiooni koostatud raporti järelduste kohta.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika