Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 16 juni 2008 - Straatsburg

2. Verklaringen van de Voorzitter
Volledige verslagen

Referendum in Ierland over het hervormingsverdrag

De Voorzitter legt de volgende verklaring af:

«De uitslag van het referendum van 12 juni 2008 in Ierland plaatst de Europese Unie voor een van de moeilijkste uitdagingen in haar geschiedenis. Het hervormingsverdrag van Lissabon, voortgekomen uit het grondwettelijk verdrag dat was opgesteld door een conventie van nationale en Europese parlementsleden, wier werkzaamheden openbaar waren, leidt tot meer democratie, meer handelingsbevoegdheid en meer transparantie in de Europese Unie. Het versterkt de positie van het Europees Parlement, geeft de nationale parlementen meer verantwoordelijkheid bij de uitstippeling van Europees beleid, geeft de burger van de Europese Unie recht van initiatief bij de Europese instellingen en garandeert de plaatselijke overheden zelfbestuur. Het Verdrag van Lissabon is de reactie op de kritiek van de burgers op de tekortkomingen van de Europese Unie. Dit Verdrag brengt de Europese Unie dichter bij de burger. We mogen er geen twijfel over laten bestaan dat de verwezenlijking van het hervormingsverdrag een absolute noodzaak is, wil de Europese Unie haar waarden en belangen in de 21ste eeuw kunnen verdedigen. Zonder de in het Verdrag van Lissabon voorziene hervormingen is toetreding van nieuwe landen tot de Europese Unie nauwelijks denkbaar. We roepen de EU-top aanstaande donderdag en vrijdag in Brussel dan ook op alle noodzakelijke stappen te ondernemen voor de verwezenlijking van het hervormingsverdrag.

Het ratificatieproces moet zonder meer worden voortgezet. We verzoeken de Ierse regering met voorstellen te komen om gezamenlijk deze moeilijke fase in de Europese politiek te boven te komen. Het Europees Parlement zal zich krachtig en met groot engagement inzetten om deze uitdagingen aan te gaan. We verwachten dit ook van de Europese Commissie en van alle regeringen van de lidstaten van de Europese Unie. We verwachten eveneens dat het Europees Parlement nauw bij deze werkzaamheden zal worden betrokken. Het is en blijft ons doel dat het Verdrag van Lissabon vóór de verkiezingen van het Europees Parlement in juni 2009 in werking treedt. Vooropgesteld dat u hiermee akkoord gaat, zal ik dit standpunt met vastberadenheid tijdens de Europese Raad van 19/20 juni in Brussel vertegenwoordigen.»

Situatie in het Nabije Oosten

Op verzoek van de Conferentie van voorzitters legt de Voorzitter vervolgens een verklaring af over de conclusies in het verslag van de delegatie van de werkgroep «Nabije Oosten» die van 30 mei t/m 2 juni 2008 een bezoek heeft gebracht aan Israël en Palestina.

Juridische mededeling - Privacybeleid