Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 16 czerwca 2008 r. - Strasburg

2. Oświadczenia Przewodniczącego
Pełne sprawozdanie

Referendum w Irlandii w sprawie traktatu reformującego

Przewodniczący wydał następujące oświadczenie:

Wynik referendum przeprowadzonego w dniu 12 czerwca 2008r. w Irlandii stawia Unię Europejską przed jednym z najtrudniejszych wyzwań w jej historii. Traktat reformujący z Lizbony wywodzący się z traktatu konstytucyjnego, który został przygotowany na publicznych posiedzeniach przez konwencję składającą się z posłów parlamentów krajowych i Parlamentu Europejskiego, pozwala Unii Europejskiej na pełniejszą demokrację, większą zdolność działania oraz zwiększoną przejrzystość. Wzmacnia również Parlament Europejski, zwiększa uprawnienia parlamentów krajowych w zakresie decydowania o kierunku polityki europejskiej, pozwala obywatelom Unii Europejskiej na inicjatywę w odniesieniu do instytucji europejskich oraz gwarantuje lokalną samorządność. Traktat lizboński jest odpowiedzią na krytykę braków Unii Europejskiej zgłoszoną przez obywateli. Zbliża Unię Europejską do jej obywateli. Musimy dobitnie zaznaczyć, że przyjęcie traktatu reformującego jest absolutną koniecznością dla obrony interesów i wartości Unii Europejskiej w XXI wieku. Bez reform, które stały się możliwe dzięki traktatowi lizbońskiemu, przyjęcie kolejnych krajów do Unii Europejskiej jest niewyobrażalne. Wzywamy uczestników szczytu UE, który ma się odbyć w czwartek i w piątek w Brukseli, do powzięcia wszelkich niezbędnych kroków dla urzeczywistnienia traktatu lizbońskiego.

Proces ratyfikacyjny musi bezwzględnie iść do przodu. Wzywamy rząd Irlandii, aby ze swojej strony przedstawił propozycje dalszych wspólnych działań mających na celu pokonanie tego trudnego etapu w polityce europejskiej. Parlament Europejski poświęci całą swoją energię oraz wykaże się pełnym zaangażowaniem, aby sprostać tym wyzwaniom. Tego samego spodziewamy się od Komisji Europejskiej oraz rządów wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Spodziewamy się również, że Parlament Europejski zostanie w pełni włączony do związanych z tym prac. Naszym celem pozostaje dopilnowanie wdrożenia traktatu lizbońskiego przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2009r. Jeżeli uzyskam Państwa zgodę bezzwłocznie przedłożę te wnioski Radzie Europejskiej przed jej szczytem w dniach 19-20 czerwca w Brukseli.

Sytuacja na Bliskim Wschodzie

Przewodniczący, na wniosek Konferencji Przewodniczących, wydał następnie oświadczenie w sprawie wniosków zawartych w sprawozdaniu sporządzonym przez delegację grupy roboczej ds. Bliskiego Wschodu, która udała się do Izraela i Palestyny w dniach od 30 maja do 2 czerwca 2008 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności