Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 16. júna 2008 - Štrasburg

2. Vyhlásenia predsedníctva
CRE

Írske referendum o reformnej zmluve

Predseda vydal toto vyhlásenie:

Výsledok referenda, ktoré sa konalo 12. júna 2008 v Írsku, stavia Európsku úniu pred jednu z najnáročnejších výziev v jej histórii. Lisabonská reformná zmluva, ktorá vychádza z Ústavnej zmluvy vytvorenej verejným konventom zloženým z národných a európskych poslancov, ponúka Európskej únii viac demokracie, schopnosti konať a lepšiu transparentnosť. Táto zmluva posilňuje Európsky parlament, poskytuje národným parlamentom viac zodpovednosti pri tvorbe európskej politiky, občanom Európskej únie dáva právomoc predkladať európskym inštitúciám iniciatívy a zabezpečuje miestnu samosprávu. Lisabonská zmluva je odpoveďou na kritiku, ktorú občania adresujú Európskej únii v súvislosti s jej nedostatkami. Táto zmluva privádza Európsku úniu bližšie k svojim občanom. Nesmú existovať žiadne pochybnosti o tom, že prijatie reformnej zmluvy je absolútnou nevyhnutnosťou, aby Európska únia mohla v 21.storočí obhajovať svoje hodnoty a záujmy. Bez reforiem, ktoré Lisabonská zmluva umožňuje, je pristúpenie ďalších krajín k Európskej únii takmer nepredstaviteľné.Vyzývame účastníkov samitu EÚ, ktorý sa vo štvrtok a v piatok uskutoční v Bruseli, aby uskutočnili všetky kroky potrebné na to, aby sa reformná zmluva stala skutočnosťou.

Ratifikačný proces musí bezpodmienečne pokračovať ďalej. Vyzývame írsku vládu, aby predložila návrhy, ako môžme toto ťažké obdobie európskej politiky spoločne prekonať. Európsky parlament sa bude zo všetkých síl a s plným nasadením zasadzovať za zvládnutie tejto úlohy. To isté očakávame od Európskej komisie a vlád všetkých členských štátov Európskej únie. Takisto predpokladáme, že Európsky parlament bude do týchto činností v plnej miere zapojený. Našim cieľom zostáva, aby Lisabonská zmluva nadobudla platnosť pred voľbami do Európskeho parlamentu v júni 2009. Tieto zásady budem s Vašim súhlasom pevne prezentovať pred Európskou radou 19. a 20. júna v Bruseli.“

Situácia na Blízkom východe

Predseda na žiadosť Konferencie predsedov následne vydal vyhlásenie o záveroch správy vypracovanej delegáciou pracovnej skupiny pre Blízky východ, ktorá v dňoch 30. mája až 2. júna 2008 navštívila Izrael a Palestínu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia