Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 16 juni 2008 - Strasbourg

2. Uttalanden av talmannen
Fullständigt förhandlingsreferat

Folkomröstningen i Irland om ändringsfördraget

Talmannen gjorde följande uttalande:

”Resultatet från folkomröstningen den 12 juni 2008 i Irland ställer EU inför en av de svåraste utmaningarna i dess historia. Ändringsfördraget från Lissabon, som baserar sig på det konstitutionella fördrag som arbetades fram av ett konvent som sammanträdde offentligt och bestod av ledamöter från medlemsstaternas parlament och Europaparlamentet, ger EU mer demokrati, bättre handlingsförmåga och ökad öppenhet. Fördraget stärker Europaparlamentet, ger de nationella parlamenten mer ansvar för att utforma den europeiska politiken, gör det möjligt för EU-medborgare att lägga fram initiativ för EU-institutionerna och garanterar kommunalt självstyre. Lissabonfördraget är svaret på den kritik som medborgarna riktat mot EU:s brister. Detta fördrag för EU närmare medborgarna. Det får inte råda några som helst tvivel över att ändringsfördraget måste genomföras, så att EU kan försvara sina värden och intressen under 2000-talet. Utan de reformer som Lissabonfördraget möjliggör kan fler länder knappast ansluta sig till EU. Vi uppmanar EU-toppmötet i Bryssel på torsdag och fredag att vidta alla lämpliga åtgärder för att genomföra ändringsfördraget.

Ratificeringsprocessen måste gå vidare, utan begränsningar. Vi uppmanar den irländska regeringen att å sin sida lägga fram förslag för hur vi tillsammans kan övervinna denna svåra fas i den europeiska politiken. Europaparlamentet kommer att med all kraft och stort engagemang att arbeta för att övervinna dessa utmaningar. Vi förväntar oss också det samma av kommissionen och alla regeringarna i medlemsstaterna. Vi förväntar oss också att Europaparlamentet i hög grad kommer att inbegripas i arbetet. Vi har som mål att sätta Lissabonfördraget i kraft före Europaparlamentsvalet i juni 2009. Dessa principer kommer jag, förutsatt att ni godkänner dem, att med beslutsamhet föra fram vid Europeiska rådets möte i Bryssel den 19–20 juni.”

Situationen i Mellanöstern

Talmannen uttalade sig därefter på talmanskonferensens begäran om slutsatserna i rapporten från delegationen från arbetsgruppen om Mellanöstern som besökte Israel och Palestina mellan den 30 maj och 2 juni 2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy