Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 16 Ιουνίου 2008 - Στρασβούργο

4. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

O Marek Aleksander Czarnecki προσεχώρησε στην Ομάδα ALDE από τις 10.06.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου