Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 16 юни 2008 г. - Страсбург

5. Immunités parlementaires

Компетентните италиански органи отправиха към председателя на Парламента запитване, свързано с парламентарния имунитет на Massimo D'Alema в контекста на висящо дело пред Миланския съд, относно събития, случили се по време на неговия мандат като член на ЕП.

В съответствие с член 6, параграф 2 от Правилника за дейността, искането се отнася до компетентата комисия и по-специално комисията JURI.

Witold Tomczak се обърна към председателя с искане за защита на своя имунитет и привилегии в контекста на висящо дело пред районния съд в Ostrów Wielkopolski.

В съответствие с член 6, параграф 3 от Правилника за дейността, искането се отнася до компетентната комисия и по-специално комисията JURI.

Правна информация - Политика за поверителност