Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 16 Ιουνίου 2008 - Στρασβούργο

5. Βουλευτική ασυλία

Οι αρμόδιες ιταλικές αρχές απηύθυναν στον Πρόεδρο αίτηση σχετικά με τη βουλευτική ασυλία του Massimo D'Alema στο πλαίσιο υπόθεσης που εκκρεμεί ενώπιον του Δικαστηρίου του Μιλάνου για γεγονότα που συνέβησαν όταν ήταν μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 2, του Κανονισμού, η αίτηση αυτή παραπέμπεται στην επιτροπή JURI.

°
° ° °

Ο Witold Tomczak απηύθυνε στον Πρόεδρο αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων του στο πλαίσιο υπόθεσης που εκκρεμεί ενώπιον του Περιφερειακού Δικαστηρίου του Ostrów Wielkopolski.

Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 3, του Κανονισμού, η αίτηση αυτή παραπέμφθηκε στην επιτροπή JURI.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου