Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 16 juni 2008 - Straatsburg

5. Parlementaire immuniteit

De bevoegde Italiaanse autoriteiten hebben de Voorzitter een verzoek betreffende de parlementaire immuniteit van Massimo D'Alema doen toekomen in het kader van een bij de rechtbank van Milaan lopende procedure naar aanleiding van in de periode van zijn lidmaatschap van het Europees Parlement voorgevallen feiten.

Overeenkomstig artikel 6, lid 2 van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie JURI.

°
° ° °

Witold Tomczak heeft de Voorzitter een verzoek om verdediging van zijn immuniteit en voorrechten doen toekomen in het kader van een bij de arrondissementsrechtbank van Ostrów Wielkopolski lopende procedure.

Overeenkomstig artikel 6, lid 3 van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie JURI.

Juridische mededeling - Privacybeleid