Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 16 czerwca 2008 r. - Strasburg

5. Immunitety parlamentarne

Właściwe organy włoskie zwróciły się do przewodniczącego z wnioskiem dotyczącym immunitetu parlamentarnego Massimo D'Alemy w związku ze sprawą toczącą się przed sądem w Mediolanie dotyczącą wydarzeń, które miały miejsce, kiedy Massimo D'Alema był członkiem Parlamentu Europejskiego.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 Regulaminu, wniosek ten został przekazany właściwej komisji, tj. komisji JURI.

°
° ° °

Witold Tomczak zwrócił się do przewodniczącego z wnioskiem o skorzystanie z immunitetu i przywilejów w związku ze sprawą toczącą się przed sądem okręgowym w Ostrowie Wielkopolskim.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 Regulaminu wniosek ten został przekazany do właściwej komisji (komisji JURI).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności