Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 16. júna 2008 - Štrasburg

5. Poslanecká imunita

Príslušné talianske orgány zaslali predsedovi Parlamentu žiadosť týkajúcu sa poslaneckej imunity Massima D'Alema v súvislosti so súdnym konaním, ktoré prebieha pred tribunálom v Miláne a ktoré sa týka udalostí, ku ktorým došlo počas jeho pôsobenia vo funkcii poslanca Európskeho parlamentu.

V súlade s čl. 6 ods. 2 rokovacieho poriadku bola žiadosť pridelená gestorskému výboru, t.j. výboru JURI.

°
° ° °

Witold Tomczak predsedovi Parlamentu zaslal žiadosť o ochranu svojej imunity a svojich výsad v rámci súdneho konania, ktoré prebieha pred súdom okrsku Ostrov Wielkopolski.

V súlade s čl. 6 ods. 3 rokovacieho poriadku bola žiadosť pridelená gestorskému výboru, t.j. výboru JURI.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia