Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 16 juni 2008 - Straatsburg

9. Opgave van financiële belangen

De volgende leden hebben nog geen opgave gedaan van hun financiële belangen voor 2007, overeenkomstig bijlage I, artikel 2, vijfde alinea, van het Reglement:

Jean-Luc Bennahmias, Graham Booth, Małgorzata Handzlik, Kurt Lechner, Britta Thomsen en John Whittaker

Juridische mededeling - Privacybeleid