Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 16 juni 2008 - Strasbourg

9. Uppgifter om ekonomiska intressen

Följande ledamöter hade ännu inte lämnat uppgifter om ekonomiska intressen för år 2007, i enlighet med artikel 2 femte stycket i bilaga I till arbetsordningen:

Jean-Luc Bennahmias, Graham Booth, Małgorzata Handzlik, Kurt Lechner, Britta Thomsen och John Whittaker

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy