Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 16 юни 2008 г. - Страсбург

10. Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)

Внесени са следните документи от членове на Парламента:

1) въпроси, изискващи устен отговор (член 108 от Правилника за дейността):

- (O-0063/2008) зададен от Philippe Morillon, от името на комисията PECH, към Съвета: Кризата в сектора на рибарството вследствие на покачването на цените на бензина (B6-0162/2008),

- (O-00642008) зададен от Philippe Morillon, от името на комисията PECH, към Комисията: Кризата в сектора на рибарството вследствие на покачването на цените на бензина (B6-0163/2008),

- (O-00672008) зададен от Pervenche Berès, от името на комисията ECON, към Съвета: Отговор на ЕС на предизвикателството "държавни инвестиционни фондове" ("суверенни фондове") (B6-0164/2008),

- (O-00682008) зададен от Pervenche Berès, от името на комисията ECON, към Комисията: Отговор на ЕС на предизвикателството "държавни инвестиционни фондове" ("суверенни фондове") (B6-0165/2008)

2) писмени декларации за вписване в регистъра (член 116 от Правилника за дейността):

- Adrian Severin за предотвратяването на засилването на расизма и ксенофобията в Европейския съюз (0052/2008),

- Daniel Strož за необходимостта от хармонизиране на правилата за движение по пътищата в държавите-членки на ЕС (0053/2008),

- Ilda Figueiredo и Pedro Guerreiro за определяне на цените на горивата (0054/2008),

- Hanne Dahl, Carl Schlyter и Johannes Blokland за възможността за прехвърляне на целта от 10% относно биогоривата към устойчива енергия (0055/2008),

- Angelika Niebler, Stefano Zappalà, Patrizia Toia, Françoise Grossetête и Cristina Gutiérrez-Cortines за значимостта на свободните професии в Европа (0056/2008).

Правна информация - Политика за поверителност