Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 16. června 2008 - Štrasburk

10. Otázky k ústnímu zodpovězení a písemná prohlášení (předložení)

Poslanci předložili tyto dokumenty:

1) otázky k ústnímu zodpovězení (článek 108 jednacího řádu):

- (O-0063/2008), kterou pokládá Philippe Morillon za výbor PECH Radě: Krize odvětví rybolovu způsobená nárůstem cen nafty (B6-0162/2008),

- (O-00642008), kterou pokládá Philippe Morillon za výbor PECH Komisi: Krize odvětví rybolovu způsobená nárůstem cen nafty (B6-0163/2008),

- (O-00672008), kterou pokládá Pervenche Berès za výbor ECON Radě: Reakce EU na problematiku státních investičních fondů (B6-0164/2008),

- (O-00682008), kterou pokládá Pervenche Berès za výbor ECON Komisi: Reakce EU na problematiku státních investičních fondů (B6-0165/2008)

2) písemné prohlášení k zapsání do rejstříku (článek 116 jednacího řádu):

- Adrian Severin o prevenci nárůstu rasismu a xenofobie v Evropské unii (0052/2008),

- Daniel Strož o potřebě harmonizace pravidel silničního provozu v členských státech EU (0053/2008),

- Ilda Figueiredo a Pedro Guerreiro o stanovení cen pohonných hmot (0054/2008),

- Hanne Dahl, Carl Schlyter a Johannes Blokland o možnosti převést plnění 10% cíle z oblasti biopaliv do oblasti udržitelné energie (0055/2008),

- Angelika Niebler, Stefano Zappalà, Patrizia Toia, Françoise Grossetête a Cristina Gutiérrez-Cortines o významu svobodných povolání pro Evropu (0056/2008).

Právní upozornění - Ochrana soukromí