Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 16. juuni 2008 - Strasbourg

10. Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised dokumendid:

1) suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 108):

- (O-0063/2008), mille esitas(id) Philippe Morillon PECH komisjoni nimel nõukogule: Diislikütuse hinnatõusust põhjustatud kalandussektori kriis (B6-0162/2008);

- (O-00642008), mille esitas(id) Philippe Morillon PECH komisjoni nimel komisjonile: Diislikütuse hinnatõusust põhjustatud kalandussektori kriis (B6-0163/2008);

- (O-00672008), mille esitas(id) Pervenche Berès ECON komisjoni nimel nõukogule: ELi vastus riiklike investeerimisfondide esitatud väljakutsele (B6-0164/2008);

- (O-00682008), mille esitas(id) Pervenche Berès ECON komisjoni nimel komisjonile: ELi vastus riiklike investeerimisfondide esitatud väljakutsele (B6-0165/2008)

2) kirjalikud deklaratsioonid registrisse kandmiseks (kodukorra artikkel 116):

- Adrian Severin: Rassismi ja ksenofoobia kasvu tõkestamine Euroopa Liidus (0052/2008);

- Daniel Strož: Euroopa Liidu liikmesriikide liikluseeskirjade standardimise vajadus (0053/2008);

- Ilda Figueiredo ja Pedro Guerreiro: Kütusehinna fikseerimine (0054/2008);

- Hanne Dahl, Carl Schlyter ja Johannes Blokland: Biokütuste suhtes kohaldatava eesmärgi (10%) võimalik ülekandmine säästvale energiale (0055/2008);

- Angelika Niebler, Stefano Zappalà, Patrizia Toia, Françoise Grossetête ja Cristina Gutiérrez-Cortines: Vabade elukutsete tähtsus Euroopa jaoks (0056/2008).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika