Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 16. kesäkuuta 2008 - Strasbourg

10. Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu jäseniltä

1) suulliset kysymykset (työjärjestyksen 108 artikla):

- (O-0063/2008) Philippe Morillon PECH-valiokunnan puolesta neuvostolle: Dieselöljyn hinnannousun synnyttämä kalatalousalan kriisi (B6-0162/2008)

- (O-00642008) Philippe Morillon PECH-valiokunnan puolesta komissiolle: Dieselöljyn hinnannousun synnyttämä kalatalousalan kriisi (B6-0163/2008)

- (O-00672008) Pervenche Berès ECON-valiokunnan puolesta neuvostolle: EU:n vastaus valtion sijoitusrahastojen asettamaan haasteeseen (B6-0164/2008)

- (O-00682008) Pervenche Berès ECON-valiokunnan puolesta komissiolle: EU:n vastaus valtion sijoitusrahastojen asettamaan haasteeseen (B6-0165/2008)

2) kirjalliset kannanotot luetteloon kirjattavaksi (työjärjestyksen 116 artikla):

- Adrian Severin rasismin ja muukalaisvihan nousun estämiseen Euroopan unionissa (0052/2008)

- Daniel Strož välttämättömyyteen lähentää EU:n jäsenvaltioiden maantieliikenteen sääntöjä (0053/2008)

- Ilda Figueiredo ja Pedro Guerreiro polttoaineiden hinnoista sopimiseen (0054/2008)

- Hanne Dahl, Carl Schlyter ja Johannes Blokland mahdollisuuteen siirtää biopolttoaineita koskeva 10 prosentin tavoite kestävään energiankäyttöön (0055/2008)

- Angelika Niebler, Stefano Zappalà, Patrizia Toia, Françoise Grossetête ja Cristina Gutiérrez-Cortines vapaiden ammattien merkitykseen Euroopalle (0056/2008).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö