Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2008 m. birželio 16 d. - Strasbūras

10. Žodiniai klausimai ir rašytiniai pareiškimai (gauti dokumentai)

Gauti šie dokumentai iš narių:

1) žodiniai klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnis):

- (O-0063/2008), kurį uždavė Philippe Morillon, PECH komiteto vardu, Tarybai: Žuvininkystės sektoriaus krizė, kurią lėmė dyzelinio kuro kainų didėjimas (B6-0162/2008),

- (O-00642008), kurį uždavė Philippe Morillon, PECH komiteto vardu, Komisijai: Žuvininkystės sektoriaus krizė, kurią lėmė dyzelinio kuro kainų didėjimas (B6-0163/2008),

- (O-00672008), kurį uždavė Pervenche Berès, ECON komiteto vardu, Tarybai: ES atsakas į nepriklausomų turto fondų problemą (B6-0164/2008),

- (O-00682008), kurį uždavė Pervenche Berès, ECON komiteto vardu, Komisijai: ES atsakas į nepriklausomų turto fondų problemą (B6-0165/2008).

2) Į registrą įtraukti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis):

- Adrian Severin – dėl kelio užkirtimo Europos Sąjungoje stiprėjančiam rasizmui ir ksenofobijai (0052/2008),

- Daniel Strož – dėl būtinybės standartizuoti ES valstybių narių kelių eismo taisykles (0053/2008),

- Ilda Figueiredo ir Pedro Guerreiro – dėl kuro kainų nustatymo (0054/2008),

- Hanne Dahl, Carl Schlyter ir Johannes Blokland – dėl galimybės biokurui nustatytą 10 proc. tikslą perkelti į tvarios energetikos sritį (0055/2008),

- Angelika Niebler, Stefano Zappalà, Patrizia Toia, Françoise Grossetête ir Cristina Gutiérrez-Cortines – dėl laisvųjų profesijų svarbos Europai (0056/2008).

Teisinė informacija - Privatumo politika