Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 16 juni 2008 - Straatsburg

10. Mondelinge vragen en schriftelijke verklaringen (indiening)

De volgende stukken zijn ontvangen van de leden:

1) mondelinge vragen (artikel 108 van het Reglement):

- (O-0063/2008) van Philippe Morillon, namens de Commissie PECH, aan de Raad: De crisis in de visserijsector ten gevolge van de stijging van de dieselprijzen (B6-0162/2008),

- (O-00642008) van Philippe Morillon, namens de Commissie PECH, aan de Commissie: De crisis in de visserijsector ten gevolge van de stijging van de dieselprijzen (B6-0163/2008),

- (O-00672008) van Pervenche Berès, namens de Commissie ECON, aan de Raad: Het antwoord van de EU op staatsinvesteringsfondsen (B6-0164/2008),

- (O-00682008) van Pervenche Berès, namens de Commissie ECON, aan de Commissie: Het antwoord van de EU op staatsinvesteringsfondsen (B6-0165/2008)

2) schriftelijke verklaring ter inschrijving in het register (artikel 116 van het Reglement):

- Adrian Severin over het voorkomen van de toename van racisme en vreemdelingenhaat in de Europese Unie (0052/2008),

- Daniel Strož over de noodzaak tot harmonisering van de verkeersregels in de lidstaten van de EU (0053/2008),

- Ilda Figueiredo en Pedro Guerreiro over de vaststelling van brandstofprijzen (0054/2008),

- Hanne Dahl, Carl Schlyter en Johannes Blokland over de mogelijkheid om het streefcijfer van 10% voor biobrandstoffen te laten gelden voor duurzame energiebronnen (0055/2008),

- Angelika Niebler, Stefano Zappalà, Patrizia Toia, Françoise Grossetête en Cristina Gutiérrez-Cortines over het belang van vrije beroepen in Europa (0056/2008).

Juridische mededeling - Privacybeleid