Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 16. júna 2008 - Štrasburg

10. Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)

Poslanci predložili nasledujúce dokumenty

1) otázky na ústne zodpovedanie (čl. 108 rokovacieho poriadku):

- (O-0063/2008) , ktorú položil Philippe Morillon, za výbor PECH, pre Radu: Kríza v sektore rybolovu ako dôsledok zvyšovania cien nafty (B6-0162/2008),

- (O-00642008) , ktorú položil Philippe Morillon, za výbor PECH, pre Komisiu: Kríza v sektore rybolovu ako dôsledok zvyšovania cien nafty (B6-0163/2008),

- (O-00672008) , ktorú položila Pervenche Berès, za výbor ECON, pre Radu: Reakcia EÚ na situáciu v oblasti štátnych investičných fondov (B6-0164/2008),

- (O-00682008) , ktorú položila Pervenche Berès, za výbor ECON, pre Komisiu: Reakcia EÚ na situáciu v oblasti štátnych investičných fondov (B6-0165/2008)

2) písomné vyhlásenia, ktoré sa zaznamenajú v registri (čl. 116 rokovacieho poriadku):

- Adrian Severin oprevencii nárastu rasizmu axenofóbie vEurópskej únii (0052/2008),

- Daniel Strož o potrebe harmonizácie pravidiel cestnej premávky v členských štátoch EÚ (0053/2008),

- Ilda Figueiredo a Pedro Guerreiro ostanovení cien palív (0054/2008),

- Hanne Dahl, Carl Schlyter a Johannes Blokland o možnosti presunutia 10 % cieľa týkajúceho sa biopalív na trvalo udržateľnú energiu (0055/2008),

- Angelika Niebler, Stefano Zappalà, Patrizia Toia, Françoise Grossetête a Cristina Gutiérrez-Cortines o význame slobodných povolaní pre Európu (0056/2008).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia