Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 16. juuni 2008 - Strasbourg

11. Assigneeringute ümberpaigutamine

Eelarvekomisjon vaatas läbi komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise DEC 10/2008 ettepaneku (C6-0185/2008 - SEK(2008)0410 lõplik).

Pärast nõukogu arvamusega tutvumist andis eelarvekomisjon vastavalt 25. juuni 2002. aasta finantsmääruse (mida on muudetud 13. detsembril 2006) artikli 24 lõikele 3 nõusoleku assigneeringute ümberpaigutamiseks täismahus.

°
° ° °

Eelarvekomisjon vaatas läbi komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise DEC 13/2008 ettepaneku (C6-0186/2008 - SEK(2008)0536 lõplik).

Pärast nõukogu arvamusega tutvumist andis eelarvekomisjon vastavalt 25. juuni 2002. aasta finantsmääruse (mida on muudetud 13. detsembril 2006) artikli 24 lõikele 3 nõusoleku assigneeringute ümberpaigutamiseks täismahus.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika