Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 16 juni 2008 - Straatsburg

11. Kredietoverschrijvingen

De Begrotingscommissie heeft het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 10/2008 van de Commissie (C6-0185/2008 - SEC(2008)0410 def.) behandeld.

Na kennis te hebben genomen van het advies van de Raad heeft zij haar goedkeuring gehecht aan de overschrijving in haar geheel, overeenkomstig artikel 24, lid 3, van het Financieel Reglement van 25 juni 2002, als gewijzigd op 13 december 2006.

°
° ° °

De Begrotingscommissie heeft het voorstel tot kredietoverschrijving __[A125184]__ van de Commissie (C6-0186/2008 - SEC(2008)0536 def.) behandeld.

Na kennis te hebben genomen van het advies van de Raad heeft zij haar goedkeuring gehecht aan de overschrijving in haar geheel, overeenkomstig artikel 24, lid 3, van het Financieel Reglement van 25 juni 2002, als gewijzigd op 13 december 2006.

Juridische mededeling - Privacybeleid