Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 16 iunie 2008 - Strasbourg

11. Transferuri de credite

Comisia pentru bugete a examinat propunerea de transfer de credite DEC 10/2008 a Comisiei Europene (C6-0185/2008 - SEC(2008)0410 final).

După ce a luat act de avizul Consiliului, aceasta a autorizat transferul în integralitate, în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul financiar din 25.06.2002, astfel cum a fost modificat la 13.12.2006.

°
° ° °

Comisia pentru bugete a examinat propunerea de transfer de credite DEC 13/2008 a Comisiei Europene (C6-0186/2008 - SEC(2008)0536 final).

După ce a luat act de avizul Consiliului, aceasta a autorizat transferul în integralitate, în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul financiar din 25.06.2002, astfel cum a fost modificat la 13.12.2006.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate