Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 16. júna 2008 - Štrasburg

11. Presun rozpočtových prostriedkov

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 10/2008 Európskej komisie (C6-0185/2008 - SEK(2008)0410 v konečnom znení).

Po tom, čo sa oboznámil so stanoviskom Rady, výbor schválil celkový presun v súlade s článkom 24 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 25. júna 2002 v znení zmien a doplnení z 13. decembra 2006.

°
° ° °

Výbor pre rozpočet preskúmal návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 13/2008 Európskej komisie (C6-0186/2008 - SEK(2008)0536 v konečnom znení).

Po tom, čo sa oboznámil so stanoviskom Rady, výbor schválil celkový presun v súlade s článkom 24 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 25. júna 2002 v znení zmien a doplnení z 13. decembra 2006.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia