Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 16 Ιουνίου 2008 - Στρασβούργο

12. Αναφορές

Οι κατωτέρω αναφορές, που έχουν καταχωρισθεί στο γενικό πρωτόκολλο στις κατωτέρω ημερομηνίες παραπέμφθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 191, παράγραφος 5, του Κανονισμού, στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 26.05.2008

Josep Camps Esqueu (αριθ. 0527/2008)·

Joan-Francesc Peris García (Els Verds de Gandia) (αριθ. 0528/2008)·

Helmtrud Harnack (αριθ. 0529/2008)·

Christos Kampitsis (αριθ. 0530/2008)·

Karsten Rincke (αριθ. 0531/2008)·

Paul Verdickt (EIT European Institute Technology - European Union) (αριθ. 0532/2008)·

Michael Krätzig (αριθ. 0533/2008)·

Karl Meyer (Plantation Vaerehina) (αριθ. 0534/2008)·

Leszek Czarnobaj (Urzad Marszałkowski Województwa Pomorskiego (Departament Środowiska, Rolnictwa i Zasobów Naturalnych)) (αριθ. 0535/2008)·

Vojtěch Pernica (αριθ. 0536/2008)·

Dimitar Kolev (2 υπογραφές) (αριθ. 0537/2008)·

Jean Pierre Levesque (Bretagne réunie) (αριθ. 0538/2008)·

(όνομα απόρρητο) (αριθ. 0539/2008)·

Avril Ivory (αριθ. 0540/2008)·

Toma-Dragos Savoiu (αριθ. 0541/2008)·

Mihaela Voicu Dungan (αριθ. 0542/2008)·

Carlos Rios Torres (Fauna de Cubelles) (αριθ. 0543/2008)·

Gerhard Schulz (αριθ. 0544/2008)·

Dumitru Constantin (αριθ. 0545/2008)·

S. F. Giuffrida (TGTEuropeORG) (αριθ. 0546/2008)·

S. F. Giuffrida (TGTEuropeORG) (αριθ. 0547/2008)·

S. F. Giuffrida (TGTEuropeORG) (αριθ. 0548/2008)·

S. F. Giuffrida (TGTEuropeORG) (αριθ. 0549/2008)·

Stewart Dalton (Save Sheffield City Airport Movement) (5 υπογραφές) (αριθ. 0550/2008)·

Olivier Péréon (Syndicat des paludiers) (3 υπογραφές) (αριθ. 0551/2008)·

Gredo Förster (αριθ. 0552/2008)·

Gredo Förster (αριθ. 0553/2008)·

Werner Kalnins (Deutsche Hämophiliegesellschaft zur Bekämpfung von Blutungskrankheiten e.V.) (αριθ. 0554/2008)·

Nicolae Zlatin (αριθ. 0555/2008)·

Ioannis Andriopoulos (αριθ. 0556/2008)·

Fernando Monforte Escobar (αριθ. 0557/2008)·

(όνομα απόρρητο) (αριθ. 0558/2008)·

Jörg Thieme (αριθ. 0559/2008)·

Roberto Spagnoli (αριθ. 0560/2008)·

(όνομα απόρρητο) (2 υπογραφές) (αριθ. 0561/2008)·

Deirdre Hayes ("Friends of Limerick Club") (αριθ. 0562/2008)·

Jennifer Grossman (αριθ. 0563/2008)·

(όνομα απόρρητο) (11 υπογραφές) (αριθ. 0564/2008)·

Ion Chirita (αριθ. 0565/2008)·

Tibor Kollár (αριθ. 0566/2008)·

Heidrun Denis (αριθ. 0567/2008)·

(όνομα απόρρητο) (αριθ. 0568/2008)·

Daniele Rovai (αριθ. 0569/2008)·

Στις 03.06.2008

Barbara Propato (αριθ. 0570/2008)·

Massimo Casalegno (αριθ. 0571/2008)·

Svend Aage Bek (αριθ. 0572/2008)·

Michael Gare-Simmons (αριθ. 0573/2008)·

Mihail-Rudolf Ungurean (αριθ. 0574/2008)·

Boro Vrućan (αριθ. 0575/2008)·

Francis Devigne (Conseil Syndical de l'édifice Le Plein Ciel) (2 υπογραφές) (αριθ. 0576/2008)·

Alexander Kirilov Lazov (αριθ. 0577/2008)·

Rūta Tamulaitytė-Sereikienė (Viešoji įstaiga Šeimos gynimo centras) (2 υπογραφές) (αριθ. 0578/2008)·

Mihaela Mirela Şofineţi (αριθ. 0579/2008)·

Jannette Van den Ende (αριθ. 0580/2008)·

Galina Mitrea (αριθ. 0581/2008)·

Anita Nagy (Golf Kereskedelmi Kft.) (αριθ. 0582/2008)·

Anna Lichy (Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu (zarejestrowane w Bielsku-Biała)) (184 υπογραφές) (αριθ. 0583/2008)·

Pedro Cuevas Cueto (αριθ. 0584/2008)·

Jiřina Hoffmannová (2 υπογραφές) (αριθ. 0585/2008)·

Lisa Brown (αριθ. 0586/2008)·

José Luis Fernandez Fuarros (Plataforma ciudadana contra el puerto industrial de Granadilla) (αριθ. 0587/2008)·

Enrique González Blanco (αριθ. 0588/2008)·

Eudaldo Gomez de Salazar Sánchez (Organización de la Sección Sindical Intersindical Canaria en el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria) (αριθ. 0589/2008)·

(όνομα απόρρητο) (αριθ. 0590/2008)·

Maria Donciu Ivanov (αριθ. 0591/2008)·

Eduardo Ribeiro (αριθ. 0592/2008)·

Giuseppe Babusci (αριθ. 0593/2008)·

Reinhardt Huss (αριθ. 0594/2008)·

Franco Londei (Secondo Protocollo) (αριθ. 0595/2008)·

Alessandro Maresca (αριθ. 0596/2008)·

Ryszard Dziedzic (αριθ. 0597/2008)·

Ileana Topoleanu (αριθ. 0598/2008)·

Ildikó-Margit Kosztin (αριθ. 0599/2008)·

Viera Langschová (αριθ. 0600/2008)·

Franc Majcen (αριθ. 0601/2008)·

Joan Oliva Pastoret (SOC CATALÀ) (63 υπογραφές) (αριθ. 0602/2008)·

William Torres (αριθ. 0603/2008)·

Andre` Spiewok (αριθ. 0604/2008)·

Mārtinš Raudevs (CCHR International (Latvian Depart.)) (4 υπογραφές) (αριθ. 0605/2008)·

Adam Abramowicz (2501 υπογραφές) (αριθ. 0606/2008)·

Dionysios Kritikakos (αριθ. 0607/2008)·

Mario Carassale (αριθ. 0608/2008)·

Wasilios Katsioulis (Deutscher Antidiskriminierungsverband) (αριθ. 0609/2008)·

Teodora Elena Ucenic (αριθ. 0610/2008)·

Paul Vergeiner (αριθ. 0611/2008)·

Célia Tuttle (αριθ. 0612/2008)·

Saskia Tuttle (αριθ. 0613/2008)·

(όνομα απόρρητο) (5 υπογραφές) (αριθ. 0614/2008)·

Oleg Gorev (Dr. Gorev Engelmann und Kollegen) (αριθ. 0615/2008)·

Elizabeth Reidy (αριθ. 0616/2008)·

Richard M. Buxton (Environmental and Public Law) (αριθ. 0617/2008)·

Fotini Dermitzaki (αριθ. 0618/2008)·

Jacques Hendrix (Bewonersgroep "De Lethe"-Kanaaldijken, Bellingwolde) (αριθ. 0619/2008)·

Józef Staniek (Za Fundację Słowa Polskiego dla Zaolzia, org. rej.) (αριθ. 0620/2008)·

Rainer Güntheroth (Bürgerinitiative Gegenwind Rüthnick/Herzberg) (5 υπογραφές) (αριθ. 0621/2008)·

(όνομα απόρρητο) (αριθ. 0622/2008)·

Irene Askitis-Lensler (αριθ. 0623/2008)·

Juana García Tomás (Asociación de Familiares de Alzheimer de Valencia) (αριθ. 0624/2008)·

Στις 09.06.2008

Wiktor Bakowski (αριθ. 0625/2008)·

Asko Koivuaho (αριθ. 0626/2008)·

Luigi Coda (αριθ. 0627/2008)·

Aimo Remes (αριθ. 0628/2008)·

Traian Iliescu (αριθ. 0629/2008)·

Friedhelm Thissen (αριθ. 0630/2008)·

Konrad Ringler (αριθ. 0631/2008)·

Robert Biedroń (Kampania Przeciw Homofobii) (αριθ. 0632/2008)·

Rubén Aguado (Asociación Valenciana de Afectados de Artritis (AVAAR)) (αριθ. 0633/2008)·

Serguei Tchoubov (αριθ. 0635/2008)·

Štefánia Lukačovičová (2 υπογραφές) (αριθ. 0636/2008)·

Pawel Szczepański (Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu) (2 υπογραφές) (αριθ. 0637/2008)·

Martin Romein (αριθ. 0638/2008)·

Luigi Giovanni Solinas (αριθ. 0639/2008)·

Giovanni Caruso (αριθ. 0640/2008)·

Daniela Vinchi (αριθ. 0641/2008)·

Dieter Wilhelm Staubitzer (Initiative-Augentropfen) (αριθ. 0642/2008)·

(όνομα απόρρητο) (αριθ. 0643/2008)·

Alessandro Esposito (αριθ. 0644/2008)·

(όνομα απόρρητο) (αριθ. 0645/2008)·

(όνομα απόρρητο) (αριθ. 0646/2008)·

(όνομα απόρρητο) (αριθ. 0647/2008)·

Lorenzo Torto (αριθ. 0648/2008)·

Robert de Vos (Europe China Foundation) (αριθ. 0649/2008)·

Billy Leonard (αριθ. 0650/2008)·

José Miguel González Cruz (Asociación de Vecinos Huerta de la Salud) (αριθ. 0651/2008)·

(όνομα απόρρητο) (αριθ. 0652/2008)·

Jeremy Britton (αριθ. 0653/2008)·

Antonio Tait (αριθ. 0654/2008)·

Mariana Chelaru (αριθ. 0655/2008)·

(όνομα απόρρητο) (αριθ. 0656/2008)·

Tanja Monti-Hofer (αριθ. 0657/2008)·

Manfred Habermann (αριθ. 0658/2008)·

Ricardo Martínez Ruiz (αριθ. 0659/2008)·

H. Mertens (VZW Working Party) (αριθ. 0660/2008)·

Janina Małys-Kazimiera (αριθ. 0661/2008)·

Van Hoa Nguyen (4 υπογραφές) (αριθ. 0662/2008)·

(όνομα απόρρητο) (αριθ. 0663/2008)·

Francesco Lattuada (αριθ. 0664/2008)·

Hans-Klaus Hensen (αριθ. 0665/2008)·

Gert Vercauteren (αριθ. 0666/2008)·

de Alannah Eames (αριθ. 0667/2008)·

Gheorghe Ungureanu (Obştea Moşnenilor Urucheşti) (αριθ. 0668/2008)·

Dietmar Zimmermann (αριθ. 0669/2008)·

Στις 11.06.2008

L'association Gent del Ter (αριθ. 0670/2008)·

Stefan Bacila (αριθ. 0671/2008)·

Janina Piatkowska (αριθ. 0672/2008)·

Anton Lixandroui (αριθ. 0673/2008)·

Neculai Donisa-Sorodor (αριθ. 0674/2008)·

Ehrhardt Bekeschus (αριθ. 0675/2008)·

Ludmil Markowski (αριθ. 0676/2008)·

Oliver Bretz (αριθ. 0677/2008)·

Nikos Frangakis (Souriadakis Frangakis Skaltsas Pantelakis) (αριθ. 0678/2008)·

Roger Ingle (αριθ. 0679/2008)·

Henk den Broeder (αριθ. 0680/2008)·

Isidro Betancort Egea (αριθ. 0681/2008)·

Cristina Irina Anghel (αριθ. 0682/2008)·

Giorgio Muroni (αριθ. 0683/2008)·

Santo Maltese (αριθ. 0684/2008)·

(όνομα απόρρητο) (αριθ. 0685/2008)·

(όνομα απόρρητο) (αριθ. 0686/2008)·

(όνομα απόρρητο) (αριθ. 0687/2008)·

Petre Deaconescu (αριθ. 0688/2008)·

Ioana Beatris Stancoi (αριθ. 0689/2008)·

Dierk Stelzer (αριθ. 0690/2008)·

(όνομα απόρρητο) (αριθ. 0691/2008)·

Zara Pinnock (αριθ. 0692/2008)·

(όνομα απόρρητο) (αριθ. 0693/2008)·

Luca Mori (αριθ. 0694/2008)·

(όνομα απόρρητο) (αριθ. 0696/2008)·

David Bradley (αριθ. 0697/2008)·

Andrea Mennella (αριθ. 0698/2008)·

Francis Germes (αριθ. 0699/2008)·

Bernd Speth (αριθ. 0700/2008)·

(όνομα απόρρητο) (αριθ. 0701/2008).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου