Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0278(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0173/2008

Ingivna texter :

A6-0173/2008

Debatter :

PV 16/06/2008 - 23
PV 16/06/2008 - 25
CRE 16/06/2008 - 23
CRE 16/06/2008 - 25

Omröstningar :

PV 17/06/2008 - 7.24
CRE 17/06/2008 - 7.24
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0286

Protokoll
Måndagen den 16 juni 2008 - Strasbourg

23. Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utslagning ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning (2010) [KOM(2007)0797 - C6-0469/2007 - 2007/0278(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008)

Talare: Vladimír Špidla (ledamot av kommissionen).

Marie Panayotopoulos-Cassiotou redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

Talare: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (föredragande av yttrande från utskottet FEMM).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy