Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2191(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0212/2008

Внесени текстове :

A6-0212/2008

Разисквания :

PV 16/06/2008 - 26
CRE 16/06/2008 - 26

Гласувания :

PV 17/06/2008 - 7.26
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0288

Протокол
Понеделник, 16 юни 2008 г. - Страсбург

26. Въздействието на политиката за сближаване върху интеграцията на уязвимите общности и групи (разискване)
CRE

Доклад относно въздействието на политиката на сближаване върху интеграцията на уязвимите общности и групи [2007/2191(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Gábor Harangozó (A6-0212/2008)

Gábor Harangozó представи доклада.

Изказа се Danuta Hübner (член на Комисията).

Изказаха се: Ilda Figueiredo (докладчик по становището на комисията AGRI), Maria Petre, от името на групата PPE-DE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, от името на групата PSE, Ramona Nicole Mănescu, от името на групата ALDE, Mieczysław Edmund Janowski, от името на групата UEN, Lambert van Nistelrooij, Iratxe García Pérez, Emmanouil Angelakas, Евгени Кирилов, Bernadette Bourzai и Miloš Koterec.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Miroslav Mikolášik, Stavros Arnaoutakis, Czesław Adam Siekierski и Ewa Tomaszewska.

Изказаха се: Danuta Hübner и Gábor Harangozó.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.26 от протокола от 17.06.2008.

Правна информация - Политика за поверителност