Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2191(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0212/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0212/2008

Συζήτηση :

PV 16/06/2008 - 26
CRE 16/06/2008 - 26

Ψηφοφορία :

PV 17/06/2008 - 7.26
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0288

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 16 Ιουνίου 2008 - Στρασβούργο

26. Ο αντίκτυπος της πολιτικής συνοχής στην ένταξη ευπαθών κοινοτήτων και ομάδων (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τον ρόλο της πολιτικής συνοχής στην ένταξη ευάλωτων κοινοτήτων και ομάδων [2007/2191(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Gábor Harangozó (A6-0212/2008)

Ο Gábor Harangozó παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Danuta Hübner (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Ilda Figueiredo (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Maria Petre, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Ramona Nicole Mănescu, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Mieczysław Edmund Janowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Lambert van Nistelrooij, Iratxe García Pérez, Εμμανουήλ Αγγελάκας, Evgeni Kirilov, Bernadette Bourzai και Miloš Koterec.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Miroslav Mikolášik, Σταύρος Αρναουτάκης, Czesław Adam Siekierski και Ewa Tomaszewska.

Παρεμβαίνουν οι Danuta Hübner και Gábor Harangozó.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.26 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.06.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου