Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2191(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0212/2008

Ingivna texter :

A6-0212/2008

Debatter :

PV 16/06/2008 - 26
CRE 16/06/2008 - 26

Omröstningar :

PV 17/06/2008 - 7.26
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0288

Protokoll
Måndagen den 16 juni 2008 - Strasbourg

26. Sammanhållningspolitikens konsekvenser för integrationen av sårbara samhällsgrupper (debatt)
CRE

Betänkande om sammanhållningspolitikens konsekvenser för integrationen av sårbara samhällsgrupper [2007/2191(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Gábor Harangozó (A6-0212/2008)

Gábor Harangozó redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Danuta Hübner (ledamot av kommissionen).

Talare: Ilda Figueiredo (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Maria Petre för PPE-DE-gruppen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg för PSE-gruppen, Ramona Nicole Mănescu för ALDE-gruppen, Mieczysław Edmund Janowski för UEN-gruppen, Lambert van Nistelrooij, Iratxe García Pérez, Emmanouil Angelakas, Evgeni Kirilov, Bernadette Bourzai och Miloš Koterec.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Miroslav Mikolášik, Stavros Arnaoutakis, Czesław Adam Siekierski och Ewa Tomaszewska.

Talare: Danuta Hübner och Gábor Harangozó.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.26 i protokollet av den 17.06.2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy