Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Понеделник, 16 юни 2008 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.Декларации на председателството
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание
 4.Състав на политическите групи
 5.Immunités parlementaires
 6.Състав на комисиите и делегациите
 7.Подписване на актове, приети по процедурата на съвместно вземане на решение
 8.Внесени документи
 9.Декларация за финансови интереси
 10.Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)
 11.Трансфер на бюджетни кредити
 12.Петиции
 13.Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента
 14.Сезиране на комисии
 15.Промяна на интеринституционален референтен номер
 16.Искане за неотложна процедура
 17.Ред на работа
 18.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 19.Oтпадъци ***II (разискване)
 20.Определяне на стандарти за качество на околната среда ***II (разискване)
 21.Укрепване на способността на Съюза за реагиране при бедствия (разискване)
 22.1-ви юли 2008 г. - 40 години митнически съюз
 23.Европейска година на борбата с бедността и социалното изключване ***I (разискване)
 24.Промяна в дневния ред
 25.Европейска година на борбата с бедността и социалното изключване ***I (продължeние на разискването)
 26.Въздействието на политиката за сближаване върху интеграцията на уязвимите общности и групи (разискване)
 27.Развитие на Западна Африка и експлоатацията на някои биологични природни ресурси (разискване)
 28.Дневен ред на следващото заседание
 29.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (194 kb) Присъствен списък (59 kb) 
 
Протокол (170 kb) Присъствен списък (23 kb) 
 
Протокол (257 kb) Присъствен списък (70 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност