Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Mandag den 16. juni 2008 - Strasbourg
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæringer fra formanden
 3.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 4.De politiske gruppers sammensætning
 5.Parlamentarisk immunitet
 6.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 7.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure
 8.Modtagne dokumenter
 9.Erklæring om økonomisk interesse
 10.Mundtlige forespørgsler og skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter)
 11.Bevillingsoverførsler
 12.Andragender
 13.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger
 14.Udvalgshenvisninger
 15.Ændring af det interinstitutionelle procedurenummer
 16.Afgørelse om uopsættelighed
 17.Arbejdsplan
 18.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 19.Revision af rammedirektivet om affald ***II (forhandling)
 20.Miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken ***II (forhandling)
 21.Styrkelse af EU's katastrofeberedskab (forhandling)
 22.1. juli 2008, 40-års-dagen for toldunionen
 23.Det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse ***I (forhandling)
 24.Ændring af dagsordenen
 25.Det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse ***I (fortsat forhandling)
 26.Samhørighedspolitikkens konsekvenser for integrationen af sårbare samfundsgrupper (forhandling)
 27.EU's udnyttelse af visse biologiske naturressourcer (forhandling)
 28.Dagsorden for næste møde
 29.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (162 kb) Tilstedeværelsesliste (59 kb) 
 
Protokol (161 kb) Tilstedeværelsesliste (23 kb) 
 
Protokol (235 kb) Tilstedeværelsesliste (62 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik