Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Esmaspäev, 16. juuni 2008 - Strasbourg
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldused
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 4.Fraktsioonide koosseis
 5.Parlamendiliikmete puutumatus
 6.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 7.Kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktide allkirjastamine
 8.Esitatud dokumendid
 9.Majanduslike huvide deklaratsioon
 10.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)
 11.Assigneeringute ümberpaigutamine
 12.Petitsioonid
 13.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 14.Parlamendikomisjonile menetlemiseks edastamine
 15.Institutsioonidevahelise koodi muutmine
 16.Kiirmenetluse taotlus
 17.Tööplaan
 18.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 19.Jäätmete raamdirektiivi läbivaatamine ***II (arutelu)
 20.Keskkonnakvaliteedi standardid veepoliitika valdkonnas ***II (arutelu)
 21.ELi katastroofidele reageerimise suutlikkuse suurendamine (arutelu)
 22.1. juuli 2008, 40 aastat tolliliitu
 23.Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aasta ***I (arutelu)
 24.Päevakorra muutmine
 25.Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aasta ***I (arutelu jätkamine)
 26.Ühtekuuluvuspoliitika mõju haavatavate kogukondade ja rühmade integratsioonile (arutelu)
 27.Arengupoliitika sidusus ja ELi poolt teatavate bioloogiliste loodusvarade kasutamise mõju Lääne-Aafrika arengule (arutelu)
 28.Järgmise istungi päevakord
 29.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (163 kb) Kohalolijate nimekiri (59 kb) 
 
Protokoll (158 kb) Kohalolijate nimekiri (23 kb) 
 
Protokoll (229 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika