Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Maandag 16 juni 2008 - Straatsburg
 1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaringen van de Voorzitter
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 4.Samenstelling fracties
 5.Parlementaire immuniteit
 6.Samenstelling commissies en delegaties
 7.Ondertekening van volgens de medebeslissingsprocedure aangenomen besluiten
 8.Ingekomen stukken
 9.Opgave van financiële belangen
 10.Mondelinge vragen en schriftelijke verklaringen (indiening)
 11.Kredietoverschrijvingen
 12.Verzoekschriften
 13.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 14.Aanwijzing commissies
 15.Wijziging interinstitutioneel nummer
 16.Verzoek om urgentverklaring
 17.Regeling van de werkzaamheden
 18.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 19.Herziening van de kaderrichtlijn afvalstoffen ***II (debat)
 20.Milieukwaliteitsnormen op het gebied van het waterbeleid ***II (debat)
 21.Versterking van het reactievermogen van de Europese Unie bij rampen (debat)
 22.1 juli 2008, veertig jaar douane-unie
 23.Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting ***I (debat)
 24.Wijziging van de agenda
 25.Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting ***I (voortzetting van het debat)
 26.Effecten van het cohesiebeleid op de integratie van kwetsbare gemeenschappen en groepen (debat)
 27.Beleidscoherentie voor ontwikkeling en de gevolgen van exploitatie door de EU van bepaalde biologische natuurlijke hulpbronnen voor de ontwikkeling van West-Afrika (debat)
 28.Agenda van de volgende vergadering
 29.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (168 kb) Presentielijst (59 kb) 
 
Notulen (171 kb) Presentielijst (23 kb) 
 
Notulen (238 kb) Presentielijst (62 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid