Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Poniedziałek, 16 czerwca 2008 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenia Przewodniczącego
 3.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 4.Skład grup politycznych
 5.Immunitety parlamentarne
 6.Skład komisji i delegacji
 7.Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji
 8.Składanie dokumentów
 9.Oświadczenie o korzyściach majątkowych
 10.Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)
 11.Przesunięcie środków
 12.Petycje
 13.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 14.Przydzielenie komisjom
 15.Zmiana sygnatury międzyinstytucyjnej
 16.Wniosek o tryb pilny
 17.Porządek obrad
 18.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 19.Rewizja dyrektywy ramowej w sprawie odpadów ***II (debata)
 20.Normy jakości środowiska w dziedzinie polityki wodnej ***II (debata)
 21.Wzmocnienie zdolności reakcji Unii Europejskiej w przypadku katastrof (debata)
 22.1 lipca 2008 r., czterdzieści lat Unii celnej
 23.Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym ***I (debata)
 24.Zmiana porządku dnia
 25.Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym ***I (ciąg dalszy debaty)
 26.Wpływ polityki spójności na integrację najbardziej narażonych społeczeności i grup (debata)
 27.Spójność polityki na rzecz rozwoju oraz skutków eksploatacji przez UE określonych biologicznych zasobów naturalnych dla rozwoju Afryki Zachodniej (debata)
 28.Porządek obrad następnego posiedzenia
 29.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (164 kb) Lista obecności (59 kb) 
 
Protokół (165 kb) Lista obecności (23 kb) 
 
Protokół (243 kb) Lista obecności (63 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności