Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Pondelok, 16. júna 2008 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenia predsedníctva
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 4.Zloženie politických skupín
 5.Poslanecká imunita
 6.Zloženie výborov a delegácií
 7.Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe
 8.Predložené dokumenty
 9.Vyhlásenie o finančných záujmoch
 10.Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)
 11.Presun rozpočtových prostriedkov
 12.Petície
 13.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 14.Pridelenie výborom
 15.Zmena čísla medziinštitucionálneho spisu
 16.Hlasovanie o žiadosti o naliehavý postup
 17.Program práce
 18.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 19.Revízia rámcovej smernice o odpade ***II (rozprava)
 20.Normy environmentálnej kvality v oblasti vodohospodárskej politiky ***II (rozprava)
 21.Posilnenie schopnosti Európskej únie reagovať v prípade pohrôm (rozprava)
 22.1. júl 2008, štyridsať rokov colnej únie
 23.Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu ***I (rozprava)
 24.Zmena programu rokovania
 25.Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu ***I (pokračovanie rozpravy)
 26.Vplyv kohéznej politiky na integráciu zraniteľných spoločenstiev a skupín (rozprava)
 27.Súdržnosť politík rozvoja a vplyv využívania určitých prírodných biologických zdrojov zo strany EÚ na rozvoj v západnej Afrike (rozprava)
 28.Program rokovania na nasledujúci deň
 29.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (164 kb) Prezenčná listina (59 kb) 
 
Zápisnica (158 kb) Prezenčná listina (23 kb) 
 
Zápisnica (238 kb) Prezenčná listina (63 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia