Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 17. kesäkuuta 2008 - Strasbourg

2. Päätös kiireellistä käsittelyä koskevasta pyynnöstä
Sanatarkat istuntoselostukset

Kiireellistä käsittelyä koskeva neuvoston pyyntö (työjärjestyksen 134 artikla):

- * Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista 1 päivän elokuuta 2008 ja 31 päivän heinäkuuta 2012 väliseksi ajaksi koskevan pöytäkirjan tekemisestä [KOM(2008)0243 - C6-0199/2008 - 2008/0093(CNS)] - PECH-valiokunta

Philippe Morillon (PECH-valiokunnan puheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Pyyntö käsitellä asia kiireellisenä hylättiin.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö